Sunday, 01 January 2017 07:00

Những Cái Nhất Trong Đời Người Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình

Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá

Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ

Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại

Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình

Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu

Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty

Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã

Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng

Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ

Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm

Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung

Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết

An ủi lớn nhất của đời người là hạnh bố thí

loidanhnhubongmaytroinoiNguồn: ST internet

Imy

Login to post comments