Sunday, 01 January 2017 07:00

Nhớ và quên Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

Phần còn lại của Quên là Nhớ


Và những điều không Nhớ là Quên


Sống làm người biết Quên biết Nhớ


Sống một đời để Nhớ, để Quên!!!

 

chaien

Nguồn: ST internet

Imy

Login to post comments