Imy

Imy

Wednesday, 22 November 2017 00:15

CÓ HAI THỨ BẠN CẦN PHẢI NHỚ

- Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.

- Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.