Sunday, 15 January 2017 23:12

Kiến trúc máy tính - Bài 2 - GV ThS Hà lê Hoài Trung

Written by
Rate this item
(0 votes)

     KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - BÀI 2

     Chương 2: Kiến Trúc Bộ Lệnh

     Giảng viên - Thạc sĩ Hà Lê Hoài Trung

Mục tiêu chương:

1. Hiểu cách biểu diễn lệnh trong máy tính, cách các lệnh thực thi

2. Chuyển đổi lệnh ngôn ngữ cấp cao sang assembly và mã máy

3. Chuyển đổi lệnh mã máy sang ngôn ngữ cấp cao hơn 

4. Biết cách lập trình bằng ngôn ngữ assembly cho MIPS

Nội dung bài học:

1. Giới thiệu

2. Các phép tính

3. Toán hạng

4. Số có dấu và không dấu

5. Biểu diễn lệnh

6. Các phép tính Logic

7. Các lệnh điều kiện và nhảy

8. Các thủ tục hỗ trợ trong phần cứng máy tính

9. Chuyển đổi và bắt đầu một chương trình

Read 370 times Last modified on Tuesday, 11 December 2018 02:00

Media

Login to post comments